BNJWH & Verzekeren - BNJWH Assurantien

Nieuws:

  Meer Nieuws... 
Verzeker nu de ZZP'er/freelancer mee op de WEGAS-verzekering
WEGAS-verzekering nu met mogelijkheid meeverzekeren ZZP'er
De Hoge Raad heeft op 23 maart jl. een uitspraak gedaan inzake de werkgeversaansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking voor de opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Naar aanleiding hiervan hebben wij de WEGAS-verzekering verbeterd!
Omschrijving schadegeval
Een ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) verricht gedurende enkele weken ten behoeve van zijn opdrachtgever (een vezelverwerkingsbedrijf) werkzaamheden aan een vezelverwerkingsmachine. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is de ZZP'er op 8 februari 2005 een ernstig ongeval overkomen. Als gevolg daarvan is zijn rechterbeen boven de knie geamputeerd.
Uitspraak door de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het vezelverwerkingsbedrijf verantwoordelijk is voor de schade van de ZZP'er. Van belang hierbij is dat de verrichte werkzaamheden normaliter binnen het bedrijf zelf worden uitgevoerd. Door deze uitspraak geldt de zorgplicht van werkgevers om te waken over de veiligheid van hun werknemers (7:658 BW) nu ook voor zelfstandigen die worden ingehuurd.
Uitbreiding WEGAS-dekking
Verzeker ZZP'ers nu mee naast het vaste personeel. Het begrip "ZZP'er" verruimen wij tevens met "freelancer". De tariefstelling blijft gelijk(dus het gemiddelde aantal ingezette ZZP'ers op jaarbasis optellen bij het totaal aantal werknemers).
  • De verzekerde rubrieken voor het personeel in loondienst gelden ook voor de ZZP'er/freelancer waardoor ook zij kunnen profiteren van de uitgebreide dekkingsmogelijkheden (naast A ook B, C en D) waarbij voor rubrieken C en D bovendien geen aansprakelijkheid aangetoond hoeft te worden.
  • Niet alleen de aansprakelijkheid op grond van 7:658 BW is gedekt, ook de schadevergoedingsverplichting op basis van 7:611 BW. In geval van schade wordt beoordeeld of een werknemer in loondienst schadeloos zou worden gesteld. Is dat het geval, dan wordt deze vergoeding ook verleend aan de ZZP'er. Schades tijdens het besturen van een motorrijtuig worden over het algemeen afgewikkeld op basis van 7:611 BW en niet o.b.v. 7:658 BW (dus een ruimere dekking dan volgens het arrest).
  • Voor rubriek D geldt voor ZZP'ers/freelancers in geval van letselschade een franchise van € 2.500 per gebeurtenis, omdat zij vaak niet beschikken over een voorziening bij arbeidsongeschiktheid. Voor zaakschade blijft de franchise van € 750 van toepassing.
Premies en online aanvraagformulier
mail hiervoor naar info@bnjwh.nl 

Op bestaande polissen kunnen ZZP'ers/freelancers worden meeverzekerd, door middel van een tussentijdse mutatie. U kunt hiervoor het gemiddelde aantal ingezette ZZP'ers op jaarbasis aan ons doorgeven.
Informatie en/of vragen
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Henk Zuidema of mailen  info@bnjwh.nl 

Direct aanvragen klik hier